Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk
Al. Armii Krajowej 8A/3, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57
wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199