Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8A/3, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Kim jest wierzyciel? Jak dochodzić swoich rozczeń? Sposoby egzekucji - najważniejsze informacje.

10 marca 2020


Kim jest wierzyciel?

Wierzycielem jest każda osoba fizyczna lub prawna, której przysługuje określone roszczenie pieniężne lub niepieniężne względem dłużnika. Działania wierzyciela zazwyczaj dążą do spełnienia określonego świadczenia, czyli oddania długu/spełnienia obowiązku.

W przypadku trudności z pozyskaniem należności wkracza na drogę sądową, mającą na celu wydanie wyroku/nakazu zapłaty/innego orzeczenia pozwalającego na zastosowanie przymusu państwowego w zaspokojeniu swojego roszczenia. Wierzyciel nazywany jest gestorem postępowania egzekucyjnego, co oznacza, że może wskazywać określone sposoby egzekucji, czy składniki majątku dłużnika podlegające zajęciu przez organ władzy państwowej jakim jest komornik sądowy.

 

Co należy zrobić, aby dochodzić swoich roszczeń?

Chcąc rozpocząć postępowanie egzekucyjne, należy złożyć stosowne dokumenty. Warunkiem jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania, w którym określone musi zostać świadczenie, do spełnienia którego zobowiązany jest dłużnik. Konieczne jest także złożenie tytułu wykonawczego (egzekucyjnego), który opatrzony zostaje klauzulą wykonalności. Ostatnią konieczną do wykonania czynnością jest wybór sposobu egzekucji należności.

 

Jakie sposoby egzekucji zadłużenia ma do wyboru wierzyciel?

Wierzyciel ma obowiązek dokonania wyboru sposobu egzekucji zadłużenia. Może to być egzekucja świadczenia pieniężnego, niepieniężnego lub skutkująca zniesieniem współwłasności nieruchomości. W pierwszym przypadku dług zostanie pobrany ze świadczeń dłużnika, takich jak wynagrodzenie, rachunki bankowe, nieruchomości, ruchomości lub inne posiadane wierzytelności. W przypadku świadczenia niepieniężnego dług zostaje pozyskany z tytułu odebrania majątku ruchomego na rzecz wierzyciela, opróżnienia lokalu lub innych form przymusu (grzywna, areszt). Sposoby na egzekucję zadłużenia można ze sobą łączyć w taki sposób, aby możliwe stało się jak najszybsze spłacenie należności. Należy przy tym pamiętać jednak, że musi to być metoda, która będzie dla dłużnika jak najmniej bolesna.