Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8A/3, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Kontakt z kancelarią

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk
Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu

Kancelaria komornicza

Al. Armii Krajowej 8A/3
50-541 Wrocław
Tel. 71 889 00 98
Fax: 71 721 57 57

Email: wroclaw.adamczyk@komornik.pl
www:komornik-krzyki.pl

Godziny pracy

Poniedziałek, środa, czwartek 07:30-15:30
Wtorek 07:30-17:00
Piątek 07:30-14:00
Przyjęcia stron przez komornika we wtorki 10:00-14:00

KOD EPU: 2489
„Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków, Kancelaria Komornicza nr I we Wrocławiu, Damian Adamczyk, z siedzibą we Wrocławiu w al. Armii Krajowej 8A/3 (50-541). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Mikołaj Ryzop, kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod.komornik@dpag.pl. Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez formularz kontaktowy. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego. Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora np. firmie informatycznej oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa. Pani/a dane nie podlegają procesowi profilowania i zautomatyzowanym decyzjom Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,
• ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy. „