Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8A/3, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

RODO


Klauzula Informacyjna

 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków, Kancelaria Komornicza nr I we Wrocławiu, Damian Adamczyk, z siedzibą we Wrocławiu w al. Armii Krajowej 8C/5 (50-541). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Mikołaj Ryzop, kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod.komornik@dpag.pl. Pani/a dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji przez kancelarię, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Odbiorcą Pani/a danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora np. firmie informatycznej oraz podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa. Dane będą  przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia z Panią/em korespondencji. Niepodanie danych może skutkować uniemożliwieniem prowadzenia z Panią/em korespondencji. Pani/a dane nie podlegają procesowi profilowania i zautomatyzowanym decyzjom Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:


•  żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,

•  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

•  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

•  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy.