Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8A/3, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Umorzenie egzekucji komorniczej - kto ponosi koszty?

24 listopada 2020


 

W trakcie prowadzenia sprawy przez komornika zawarłem z wierzycielem ugodę. Spłacam zadłużenie w ratach, zaś postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone na wniosek wierzyciela. Dzisiaj dostałem postanowienie o umorzeniu, w którym zostałem obciążony kosztami. Czy jest to prawidłowe działanie?

 

Komornik postąpił prawidłowo. W istocie postępowanie mogło być na wniosek wierzyciela zawieszone. Po 6 miesiącach, o ile nie zostanie podjęte na nowo, ulega ono umorzeniu z urzędu. Jeżeli wierzyciel wykaże, że przyczyną umorzenia jest zawarcie porozumienia, to kosztami postępowania obciąża się dłużnika.

 

Dzisiaj otrzymałem od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Należność spłaciłem wcześniej. Co w takiej sytuacji powinienem zrobić?

 

W wypadku zaistnienia powyższej sytuacji należało by o tym fakcie poinformować komornika przedkładając jednocześnie kopię dowodu wpłaty. Organ egzekucyjny wezwie wierzyciela do zajęcia stanowiska w sprawie. Jeżeli strona inicjująca postępowanie potwierdzi ów fakt, wówczas komornik wyda Postanowienie o umorzeniu w całości lub części (w zależności od tego, czy wpłata pokrywa całość czy część zadłużenia) i orzeknie o kosztach. W wypadku, kiedy do spełnienia świadczenia faktycznie doszło przed zainicjowaniem postępowania, to kosztami zostaje obciążony wierzyciel.