Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Pismo od Komornika o wszczęciu egzekucji

23 stycznia 2020


Otrzymałem od Komornika pismo z informacją o wszczęciu przeciwko mnie egzekucji. Co wtedy powinienem zrobić? Pierwszy raz mam do czynienia z taką sytuacją.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego oznacza, że są podejmowane kroki mające na celu ustalenie i zajęcie składników majątku, z których będzie możliwe zaspokojenie świadczenia względem wierzyciela. Zazwyczaj przedmiotem postępowania jest świadczenie pieniężne. Oznacza to, że dłużnik winien zapłacić wierzycielowi określoną kwotę pieniędzy. Egzekucja może dotyczyć również świadczenia niepieniężnego np. obowiązku wydania ruchomości czy też lokalu mieszkalnego. Niezależnie od tego, czego sprawa dotyczy, najlepiej jest skontaktować się z Komornikiem w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Może to bowiem pozwolić na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem postępowania.