Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Jak wygląda postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego?

3 marca 2020


Gdy polubowne próby odzyskania należności finansowych nie przynoszą efektu, wierzyciele często decydują się na skierowanie sprawy na oficjalne tory. Postępowanie sądowe może dotyczyć różnego rodzaju długów - zarówno niespłaconych kredytów i pożyczek, jak i zaległości czynszowych czy też nieopłaconych faktur za towary i usługi. By jednak sprawą mógł zająć się komornik, należy przejść przez etap postępowania sądowego, którego zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu wykonawczego – wyroku/nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

 

Etapy postępowania

W pierwszej kolejności konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego oraz uzyskanie ważnego tytułu wykonawczego wraz z klauzulą wykonalności. Następnie należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego..

Komornik wysyła zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na adres podany przez wierzyciela we wniosku egzekucyjnym. W ramach prowadzonego postępowania ustala także inne adresy dłużnika. By zaspokoić roszczenie wierzyciela komornik dokonuje następujących czynności:

 

1. Wzywa dłużnika do niezwłocznej spłaty długu.

 

2. Ustala majątek dłużnika.

 

3. Zajmuje składniki majątku dłużnika ustalone w toku egzekucji.

 

4. Zakańcza postępowanie egzekucyjne – w sytuacji wyegzekwowania całej należności wynikającej z tytułu wykonawczego komornik wydaje postanowienie o zakończeniu egzekucji a tytuł wykonawczy zaopatruje w stosowną adnotację oraz zachowuje w aktach sprawy. Tego rodzaju konstrukcja jest potwierdzeniem spłaty całego zobowiązania oraz stanowi gwarancję, ze już nigdy inna egzekucja nie zostanie wszczęta w oparciu o zrealizowany tytuł wykonawczy.