Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Jakiego komornika wybrać?

29 listopada 2019


Obowiązujące przepisy dają wierzycielowi prawo do wyboru komornika. Zgodnie z ustawą komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego (obszaru właściwości sądu rejonowego, przy którym działa). W niektórych sytuacjach jednak wierzyciel może wysłać wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika spoza rewiru właściwego. Przyczyną takiej decyzji może być na przykład zaufanie do konkretnego komornika, polecenia znajomych czy też ogólna, dobra renoma funkcjonariusza słynącego z podejmowania szybkich oraz skutecznych działań.

 

Czym kierować się przy wyborze komornika?


Najważniejsza jest skuteczność działania – od tego bowiem zależy szansa na odzyskanie należności. Warto również wziąć pod uwagę doświadczenie komornika oraz czy podejmuje on działania terenowe. Jeśli to możliwe, należy także zweryfikować, czy dany komornik ma dostęp do systemów umożliwiających pozyskaniem informacji o dłużniku oraz jego majątku.

 

Jeśli zdecydujemy się na powierzenie prowadzenia sprawy komornikowi spoza regionu, należy pamiętać o obowiązujących ograniczeniach. Na początku 2019 roku nastąpiły zmiany w przepisach, które znacznie ograniczyły swobodę wyboru komornika. Wciąż można wybrać do prowadzenia egzekucji funkcjonariusza spoza rewiru, jednak musi on prowadzić działalność na obszarze właściwości sądu apelacyjnego (wcześniej możliwy był wybór dowolnego komornika na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

 

W przypadku skorzystania z prawa do wyboru komornika spoza rewiru, należy skierować odpowiedni wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z pisemnym oświadczeniem, że korzysta się z prawa do wyboru komornika.

 

Kiedy komornik odmówi przyjęcia sprawy?

 

Pomimo ustawowo zagwarantowanego prawa do wyboru funkcjonariusza, istnieją sytuacje, kiedy musi on odmówić przyjęcia sprawy. Dotyczy to przede wszystkim egzekucji z nieruchomości – w takich przypadkach czynności mogą być podjęte wyłącznie przez komornika z rewiru, w którym znajduje się dana nieruchomość.