Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Kiedy można zgłosić się do komornika?

12 listopada 2019


Gdy próby polubownego załatwienia sprawy i wyegzekwowania należności za pomocą próśb, wezwań i przypomnień, nie przyniosły efektu, warto skorzystać z pomocy komornika. Jednak, zanim zlecimy egzekucję długu komornikowi, należy spełnić kilka warunków formalnych. W innym przypadku komornik nie może podjąć jakichkolwiek działań.

 

Warunek numer 1: zdobycie tytułu egzekucyjnego

W przypadku nieskuteczności osobistego dochodzenia roszczeń, należy skierować sprawę na drogę sądową. W tym celu należy złożyć odpowiedni pozew przeciwko dłużnikowi, w którym zawarte będą dokładne informacje o sytuacji spornej oraz wysokości wierzytelności. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek spłaty długu stanowić będzie tytuł egzekucyjny.
Tytułem egzekucyjnym jest nie tylko orzeczenie sądowe, ale też: akt notarialny, orzeczenie referendarza sądowego, ugoda zawarta przed sądem lub mediatorem.

 

Warunek numer 2: uzyskanie klauzuli wykonalności

Gdy już uzyskamy tytuł egzekucyjny, konieczne jest nadanie mu klauzuli wykonalności. Odbywa się to poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu I instancji, przed którym toczyło się postępowanie. Tytuł wykonawczy nadawany jest zazwyczaj w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Wyznacza on granice egzekucji i stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

 

Warunek numer 3: złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Prawomocny tytuł egzekucyjny z nadaną klauzulą wykonalności umożliwia rozpoczęcie działań przez komornika. By powierzyć mu dochodzenie należności od dłużnika, należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. W dokumencie tym należy wykazać wierzytelność, a także wskazać sposób egzekucji należności. Należy przy tym pamiętać, że żądana kwota wskazana we wniosku nie może przewyższać wartości świadczenia wynikającej z uzyskanego tytułu wykonawczego. Do wniosku należy dołączyć uzyskaną dokumentacje, tj. wydany przez sąd tytuł wykonawczy. Jeśli nie znamy majątku dłużnika i nie jesteśmy w stanie wskazać we wniosku sposobu egzekucji długu, wówczas można zlecić komornikowi poszukiwanie majątku (jest to czynność podlegająca dodatkowej opłacie).