Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Kto ponosi koszty prowadzenia sprawy przez Komornika Sądowego?

9 października 2019


Zasadą jest, że na początkowym etapie ponosi je wierzyciel (o ile nie jest zwolniony z mocy Ustawy albo na podstawie Postanowienia Sądu). Należy jednak podkreślić, że w wypadku wyegzekwowania środków od dłużnika, są one zaliczane w pierwszej kolejności na zwrot tychże wydatków.

 

Do kosztów zaliczamy przede wszystkim wydatki gotówkowe takie jak np:

  • koszty doręczenia korespondencji (6,05zł za każdy list polecony – maksymalna kwota zaliczki na ten cel wynosi 60zł.)
  • opłata za przesłanie środków przelewem bankowym (0,50zł za każdy przelew)
  • zapytanie do ZUS celem ustalenia płatnika składek na ubezpieczenie (35,73zł.)
  • zapytanie do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych (20zł.)

 

Wysokość zaliczki każdorazowo ustalana jest indywidualnie i zależy m.in. od wysokości dochodzonego roszczenia. Jest ona również uwarunkowana treścią złożonego wniosku o wszczęcie egzekucji.

Wierzyciel może również złożyć zlecenie poszukiwania majątku dłużnika. Opłata stała od takiego wniosku wynosi 100zł. Rzeczona kwota również podlega zwrotowi od dłużnika.

Należy również pamiętać, że Komornik w wypadku nie złożenia zaliczki nie podejmie czynności takich wiążących się z uiszczeniem opłaty (np. zapytanie do zus).

Jeżeli okaże się, że egzekucja wypada bezskutecznie, to Komornik w Postanowieniu o umorzeniu określi, jakie koszty poniósł wierzyciel. Pozwoli ta na dochodzenie wskazanej kwoty w kolejnym postępowaniu egzekucyjnym.