Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Jakie są sposoby egzekucji należności?

26 sierpnia 2019


Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia jej prowadzenie ze wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Do wszczęcia egzekucji z nieruchomości niezbędny jest wyraźny wniosek wierzyciela w tym zakresie.

 

Postępowanie egzekucyjne może być prowadzone z następujących składników majątkowych dłużnika:

  • z nieruchomości położonych w obszarze działania kancelarii komorniczej – rewirze komorniczym
  • z ruchomości (np. samochodów, maszyn)
  • z wynagrodzenia za pracę
  • ze świadczeń emerytalno-rentowych
  • z rachunków bankowych
  • z wierzytelności (np. umowy zlecenie, umowy o dzieło)
  • z innych praw majątkowych (np. akcje, udziały)
  • poprzez zarząd przymusowy
  • poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

 

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, czyli wyrok, nakaz zapłaty, postanowienie sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. W celu wszczęcia i przeprowadzenia skutecznej egzekucji niezbędne jest złożenie do komornika wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym.